نوبت دهم- گفتگو با مرتضی پورمحمدی

349
مرتضی پور محمدی از اساتید دانشگاه هنر تبریز هستند. ایشان دکتری خود را در زمینه علوم شناختی در طراحی ، در دانشگاه سیدنی استرالیا انجام داده اند. زمینه تحقیقاتی ایشان طراحی زایشی(Generative Design) و شناخت طراحی است که مجموعا بعنوان Design Computing and Cognition شناخته میشوند.
بیست و هفت 17 دنبال کننده
pixel