پوشش زنان انگلیسی در ۱۰۰ سال پیش چگونه بود؟

208
208 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ویدئویی را مشاهده می‌کنید که در آن حجاب قابل‌تأمل زنان انگلیسی در ۱۰۰ سال قبل نشان می‌دهد. *** باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۷