پوشش زنان انگلیسی در ۱۰۰ سال پیش چگونه بود؟

237

ویدئویی را مشاهده می‌کنید که در آن حجاب قابل‌تأمل زنان انگلیسی در ۱۰۰ سال قبل نشان می‌دهد. *** باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳۹۷٫۱۰٫۱۷

pixel