مهارت جرأتمندی و ابراز وجود

169
مشاوره روانشناسی 0 دنبال‌ کننده
169 بازدید
اشتراک گذاری
مهارتهای زندگی شامل 10 مهارت می باشد گوشه هایی از یکی از این مهارتها را با عنوان کارگاه مهارت جرأتمندی و ابراز وجودمی بینید
pixel