تقدیر ویژه از کیروش پیش از دیدار با برزیل

135
تقدیر از کارلوس کیروش به بهانه 200 دیداری که کیروش به عنوان سرمربی در آن حضور داشته است
کلاکت اسپرت 12.4 هزار دنبال کننده
pixel