آقای مهندس دستا، مهمان ویژهِ برنامه "شب فیروزه ای"

217

صحبت های آقای مهندس دستا، به عنوان مهمان ویژهِ برنامه "شب فیروزه ای". دوشنبه 1396/05/09. شبکه تهران - شبکه تابان. باغ دولت آباد - یزد.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel