کیت کنترل وسایل و سیستم امنیتی هوشمند توسط GSM-آپدیت

1,662

ویژگیهای جدید اضافه شده : • قابلیت اضافه کردن شماره تلفنهای جدید به حافظه ی سیستم جهت کنترل آن • شناسایی خودکار سیمکارت داخل کیت • قابلیت مشاهده ی شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه ی کیت • قابلیت مشاهده ی تعداد شماره های ذخیره شده داخل حافظه ی کیت • قابلیت پاک کردن شماره های ذخیره شده در حافظه • ارسال خودکار پیام درخواست اعتبار بدون نیاز به هیچگونه تغییراتی • قابلیت فعال یا غیرفعال کردن

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده