گزارش نصرانه از کارگاهی به رنگ عشق!

68

نصر: مرکز تولیدی و توانبخشی فاطمه الزهرا (س) را می توان کارگاهی به رنگ عشق خواند. "سحر مغفرت" گزارشگر نصرانه این بار سراغ مرکزی رفت که در آن بالغ بر 70 بانوی کم توان جسمی و ذهنی عاشقانه قطعات خودرو تولید می کنند. دیدن این گزارش دیدنی و جالب را از دست ندهید.

pixel