بزرگترین فرش ماشینی جهان (خبرنگار : مهدی ستوده )

322
قالی سلیمان بزرگترین واحد صنعتی تولید نخ ، فرش و قالی در غرب آسیا موفق شد بزرگترین فرش ماشینی جهان را طراحی و تولید کنند. گزارش مهدی ستوده
pixel