سخنرانی دکتر فتاحی در هفتمین نشست کتابداران فارس

345
سخنرانی جناب آقای دکتر رحمت الله فتاحی در هفتمین نشست متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی استان فارس به مناسبت هفته پژوهش با عنوان: "خلاقیت در پژوهش: تحلیل عناصر و عوامل نوآوری در پژوهش در چارچوب نظریه های خلاقیت"
pixel