پنجره 3 DoF

19
اقیانوس آبی
اقیانوس آبی 70 دنبال‌ کننده
19 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

این پیوند 4 بار از 3 لینک متحرک (راک بنفش ، مخروط سبز و تابلوی آبی) است. پانل تنها یک مفصل انقلاب دارای 3 درجه آزادی است بنابراین پنجره مانند آن از لولا های پنهان کار می کند اما زاویه باز می تواند بسیار بزرگ باشد. پین فنری (به رنگ صورتی) پانل را در حالت بسته نگه می دارد. ضعف: کاربر باید به "هدایت" پانل در وضعیت بسته خود توجه کند.