تولید کننده انواع صلیب کاشی و براکت کنج و همتراز کاشی 09120347806

2,346
در صورت عدم استفاده از کاشی تراز یا اسپیسر های کاشی در بندهای کاشی علاوه برایجاد بند های نا همگون سطحی نا هموار یا به اصطلاح دارای نا خنک خواهید داشت.در این صورت ضمن کاهش زیبایی کار فضای مناسبی برای تجمع آب ایجاد شده و باعث کدر شدن بندها شده و نمای نا مناسبی را ایجاد می کند.www.bprofix.com برای اطلاع از فروش با ما تماس بگیرید: 0347806 0912 خانم کریمان
pixel