یه برنامه ریزی کلی نمیتونه بهت کمک کنه تا یه رتبه خاص بیاری تو کنکور

390

میخوای چیکار کنی ؟! تلاطم فکری، تو سال کنکور، مثل یه سم مهلک میمونه.