جنبه های فیزیولوژی تمرینات ایزواینرشیال با دستگاه PillTan

218
PillTan 5 دنبال‌ کننده
جنبه های فیزیولوژی تمرینات ایزواینرشیال با استفاده از PillTan، ایجاد مقاومت های مختلف هنگام این تمرینات می باشد که مقدار بیشینه مقاومت طی این حرکات ایجاد می گردد که موجب افزایش قدرت و توده عضلانی شما در تمام زوایا می شود. با استفاده از دستگاه PillTan شما می توانید به راحتی اضافه بار و بیشینه ی اضافه بار اکسنتریکی را تجربه کنید. تاثیراتی که این عوامل بر عملکرد ورزشکاران دارد استفاده از وزنه های سنتی را منسوخ و بی فایده می کند. اطلاعات بیشتر در وبسایتwww.PillTan.com
PillTan 5 دنبال کننده
pixel