معرفی کتاب: آداب روزه داری، احوال روزه داران

943

این کتاب برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گزیده ای از مجموعه توصیه ها، نصایح، تحلیل ها و مواعظی است که در ماه های رمضان ۲۲ سال گذشته ـ از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ ـ در بیانات معظم له ارائه شده است. برای تهیه نسخه الکترونیکی کتاب و یا خرید آن می توانید عدد 4 را به سامانه پیامکی 100020120 ارسال کنید و یا به سایت http://book-khamenei.ir/ مراجعه نمایید

مجید صحاف
مجید صحاف 45 دنبال کننده