چرا رهبری کاری نمیکنه؟ مشکلات کشور تقصیر رهبره!

469
توضیحات فوق العاده مفید استاد علی تقوی برای کسانی که رهبر را مقصر مشکلات کشور می دانند. کاری از موسسه احیای تمدن موعود؛ مرکز تخصصی امر به معروف و نهی از منکر
pixel