نماهنگ زنجیر ایاغیندا

48
« نماهنگ زنجیر ایاغیندا» « با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای » «کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی » « https://t.me/shahidjodeiri »
سازهای ناکوک
%65
کارگردان: علی حضرتی مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
سازهای ناکوک
pixel