دکتر مدنی... موضوع: مخاطب، حلقه مفقود شده سینمای ایران ( دانشگاه سپهر اصفهان)

36
سپهر 17 دنبال‌ کننده
برگزاری نشست تخصصی به مناسبت هفته پژوهش توسط معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان آبان 99
سپهر 17 دنبال کننده
pixel