باز کردن یک پروژه و فراخوانی دستورات در اتوکد

106
در این ویدیو نحوه ی باز کردن یک پروژه، فراخوانی دستورات مختلف و نکات مورد نیاز برای طراحی نقشه های برق ساختمان گفته شده است.
pixel