آموزش فعل مضارع مثنی مذکر غائب

11
مدرسین شمیسا 5 دنبال‌ کننده
11 بازدید
اشتراک گذاری
با خسرو عربی چقدر شیرین آموزش فعل مضارع در سه سوت خسرو دوزلی اصل تقدیم می کند
pixel