انتخاب استانداران غیر بومی تفکر غلطی است

150

انتخاب استانداران غیر بومی تفکر غلطی است/ از دخالت پدرخوانده های آذربایجان تا موانع توسعه نصر: محمد علی سبحان اللهی آخرین استانداران دولت اصلاحات با حضور در تحریریه نصر موضوعات مختلفی از جمله ممانعت امام جمعه سابق تبریز برای استاندار شدن اش تا دخالت های پدرخوانده های آذربایجان و موانع توسعه سخن گفت.