برداشتن گچ بینی در مرکز مشاوره طراح طب

24,883

در متد های جدید جراحی زیبایی بینی ابتدا چهره بیمار توسط اسکن سه بعدی دقیق آنالیز می شود و فرم مورد نظر متقاضی طراحی می شود سپس با تکنولوژی پرینتر سه بعدی #قالب کنترلی مخصوص بینی ساخته میشود که باعث افزایش دقت جراحی میشود برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید 26202041 26202056 www.tarahteb.com