سرقت خودرو

158

خسارت مالی ناشی از سرقت خودرو و یا خسارتی که در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به خودرو وارد بشه، توسط بیمه بدنه قابل جبرانه. آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com

رهیاب بیمه 41 دنبال کننده
pixel