یک دقیقه فیزیک - اثر فشار بر نقطۀ انجماد

124
کانال آموزشی پوپک 66 دنبال‌ کننده
124 بازدید
اشتراک گذاری
افزایش فشار آب، باعث کاهش نقطۀ انجماد آن می شود.www.physicsiran.ir - محمد گلزاری
pixel