نمایشگاه کتاب تهران و چالش گرانی کاغذ

138

سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ 4 تا 14 اردیبهشت در مصلی تهران برپاست. این ویدئو مروریست کوتاه بر آن چه که این روزها در نمایشگاه می گذرد.