پاره کردن بلیط دلفیناریوم برج میلاد

330

موضوع: چالش پاره کردن بلیط دلفیناریوم | آیا می دانستید طی ۵ سال اخیر چند دلفین و انواع حیوانات آبزی مثل شیر دریایی و فک و بولگا و ... در دلفیناریوم های ایران به دلیل زجر و عذاب شدید کشته شده و تعداد زیادی از آنان به کشور های دیگر صادر شده اند؟ | به لینک زیر مراجعه کرده و بیش از ۱۱ دلیل برای اینکه چرا باید به دلفیناریوم ها نرویم را بخوانید: https://eafworld.com/not-to-dolphinarium