ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اخبار شبکه یک 1399/5/22

610
TV_GAME 853 دنبال‌ کننده
اخبار شبکه یک 1399/5/22 به مناسبت هفته خبر نگار درمرداد ماه ضبط شده و در دقیقه 2 و45 ثانیه قطع لحظه ای اینترنت دارد.
TV_GAME 853 دنبال کننده
pixel