اولین مصاحبه با سحر تبر پس از دستگیری؛ سحرچطوری تبر شد؟

11,816
چه اتفاقی می افتد که یک نوجوان در دنیای مجازی تبدیل به زامبی می شود؟
خبرازما 474 دنبال کننده
pixel