شرح بر فراز سوم دعای مکارم الاخلاق

80

سحرگاهان سومین روز ماه رمضان و شرح فراز سوم دعای مکارم الاخلاق توسط حاج اقا حدایق