دکتر سرکشیک زاده در برنامه مسیر برتر شبکه آموزش

154
154 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

23 خرداد ماه دکتر سرکشیک زاده در برنامه مسیر برتر شبکه آموزش حاضر و به بررسی تطبیق سوالات احتمالی خود با کنکور پرداخت