دیرین دیرین - مصرف خودسرانه

14,175
#دیرین_دیرین این قسمت: #مصرف_خودسرانه وضعیت اینجوریه که هفتاد هشتاد میلیون دکتر تو مملکت داریم، یه چند هزار نفرم که درسش رو خوندن و فکر می‌کنن می‌تونن برای ما نسخه بپیچن! instagram.com/dirindirincartoon
دیرین دیرین DirinDirin 49.2 هزار دنبال کننده
pixel