داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

فیلم تمرین سالیدورک -سالیدورکز- مقدماتی - بخش پنجم

365

فیلم تمرین مدلسازی با سالیدورکس - Solidworks اکسترود و کات- بخش 5 - مدلسازی ساده سه راهی برق