ابوفاضل - ملا حسین الناصری و ملا محمدامین شاطر زاده

376

هیئت ودیعه الحسین الفلاحیه شعبان 1440 تصویر و مونتاج : مجید الشهبازی انتاج : الفلاحیّة میدیا

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی