فصل 6- انواع کانکتور و پیگتیل

64
دوره آموزشی : آنچه یک متخصص شبکه Wi-Fi می بایست بداند ؟ (فصل ششم ) در این فصل به معرفی انواع کابل و کانکتور های مخابراتی و نحوه کاتالوگ خوانی آنها می پردازد.
pixel