پورتال پرنیان - قسمت اول - آشنایی

309

راهكار پورتال پرنیان مبتنی بر فناوری شیرپوینت و بر اساس مفهوم واقعی پورتال پیاده سازی شده است و امكان ارائه و مشاهده اطلاعات، همچنین انجام و دریافت سرویس های متنوع، مربوط به منابع جداگانه، كه به نوعی در ارتباط با یكدیگر هستند را از طریق كانالی واحد فراهم می آورد.

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده