داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

آرشیوها و مراکز اسنادی: آرشیو و مسائل آن

215
215 بازدید
اشتراک گذاری
دبیر: غلامرضا عزیزی، مربی و عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ اعضا: دکتر سعید رضایی شریف آبادی؛ دکتر امیررضا اصنافی؛ بهناز زرین کلکی؛ شفیقه نیک نفس؛ هدف این نشست، شناخت آرشیو و مسائل آن در بخش فهرست نویسی بود. نخست، تاریخچه­ای دربارۀ شیوۀ تنظیم و توصیفی که در سازمان اسناد وکتابخانه ملی انجام می­شود، ارائه گردید.
pixel