عملیات پرچم دروغین چیست؟

281
اثرآنلاین 4 دنبال‌ کننده
flaseflag operation در واقع یکی از تکنیک های اقناع افکارعمومی است اما تابه حال چگونه از این عملیات استفاده شده است؟ربط آن به اقدام اخیرموسادعلیه ایران در دانمارک چیست؟
اثرآنلاین 4 دنبال کننده
pixel