تصویر گرفته شده توسط ایستگاه فضایی بین المللی از اشیاء پرنده ناشناس درجو زمین

794
۳ ماه پیش
# did
# an
# record
# three
harchyz
harchyz 110 دنبال کننده