داغترین‌ها: #جام ملت های اروپا

راهکارهای عملی حمام کردن بیمار فرسایش مغز Bathing Dementia patients

412
حتی فکر حمام کردن بیمار مبتلا به دمانس در مراحل اول و بعضاً میانی بیماری، مو بر تن مراقب راست می کند! مشاجره لفظی، گریه و زاری بیمار، و درگیری به ظاهر غیر قابل اجتناب، یک روز آرام را به سمت فاجعه می برد. متاسفانه به دلیل عصبانیت مراقب، نمونه های بسیاری هم از فحاشی، درگیری فیزیکی، و آزار سالمند گزارش شده است. در این پادکست که در بیستمین جلسه رودرروی مراقبین فرسایش مغز کرمان ضبط شده است به راهکارهای تجربه شده توسط سایر مراقبین پرداخته ایم.
pixel