بازشناسی چهره با استفاده از تکنیک BoVW

754

از جمله پیچیده ترین قابلیت های سیستم بینایی انسان، قابلیت شناسایی چهره ی افراد مختلف است. شناسایی خودکار چهره ی انسان از جمله مسائل مهم حوزه ی بینایی ماشین محسوب می شود که کاربردهای فراوانی دارد. لذا پژوهشگران شرکت فرتاک در این پژوهش به بررسی عملکرد تکنیک BoVW جهت کلاس بندی و بازشناسی چهره پرداختند. برای تهیه محصول به www.fartak-co.org مراجعه فرمایید.