تیزر تبلیغاتی 50 سالگی شرکت لامپ پارس شهاب

159
با سپاس از 50 سال اعتماد و همراهی شما. 29 آبان ماه 1398؛ پنجاهمین سالروز تاسیس شرکت لامپ پارس شهاب. زندگی را با لامپ پارس روشن کنیم. www.parsshahab.com
pixel