گارسون های یک رستوران حق دزد را کف دستش گذاشتند

562
رکنا
رکنا 43 دنبال‌ کننده

رکنا: یک سارق حرفه ای حین سرقت توسط گارسون و کارمندان یک رستوران مورد حمله و کتک قرار گرفت.

رکنا
رکنا 43 دنبال کننده