نقض عهد برجام توسط آمریکا

635
635 بازدید
اشتراک گذاری
کلیپ نقض عهد برجام توسط آمریکا ،بیانات مقام معظم رهبری درباره نقض برجام توسط آمریکاست که توسط سایت khamenei.ir تولید شده است.
pixel