بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان و معرفی محراب سنگی مسجد گنج کرمان

32
محراب مسجد گنج کرمان از قطعات سنگ مرمر ساخته شده و 253 سانتیمتر ارتفاع و 119 سانتیمتر عرض دارد. تزیینات بیشتر در بخش‌های فوقانی متمرکز شده و بخش پایین به نسبت تزیینات کمتری دارد. در حاشیه محراب کتیبه‌ای به خط ثلث (آیه 1 تا 7 سورۀ فتح) حک شده است . در کنار کتیبه در دهانه طاق طره‌ای پیچان وجود دارد. زیر تاق محراب با استفاده از مقرنس‌هایی تزیین شده که در سطح زیرین آن با طرح‌های هندسی تزیین شده است. همچنین در درون لچکی‌های طرح‌های پیچان گل و گیاه به صورت اسلیمی و ختایی به صورت فشرده تراشیده شده است.
pixel