مراسم افتتاحیه اولین دوره المپیاد ورزشی

713

مراسم افتتاحیه اولین دوره المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دبیرستان دخترانه دوره اول نوید صالحین