رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت سهامی، به حبس محکوم می شوید اگر:

34
ستاره ایوبی 1 دنبال‌ کننده

. خیلی وقت ها پیش می‌آید که به هر دلیلی سرمایه شرکت به طور کامل توسط سهام داران پرداخت نمی‌شود. در این صورت هیئت مدیره می‌بایست ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ، سرمایه تعهدی را از سهام داران مطالبه کند. حال اگر این تعهد را انجام ندهد، حالات زیر رخ می دهد: 1. ظرف مهلت مقرر در قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنید. یا 2. دو ماه قبل از پایان مهلت‌ مذکور مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایید. (ماده 246 لایحه اصلاحی)

ایکس لارج
%72
کارگردان: محسن توکلی مدت زمان: یک ساعت و 26 دقیقه
ایکس لارج
pixel