5مین جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

60

5مین جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه - بخش سوم مجموعه مدارس سلام سال 1397 زندگی به رنگ سلام

filimo
ژن خوک
%87
داستان دو زندانی به نام های عماد گربه و آقا رضا است. آقا رضا از طرف روزبه، یکی از آقازاده ها در مقابل گرفتن مبلغی کلان مامور می شود تا عماد را از زندان فراری دهد. روزبه می خواهد سر عماد را که حاصل ازدواج صیغه ای پدرش است زیر آب کند تا ارث پدر به او نرسد...