حوزه هنری کودک و نوجوان

388

مراسم خوانش رمان مردان نخیله در دبیرستان دخترانه علوی اسلامی با سخنرانی سید صادق رضایی رییس حوزه هنری کودک و نوجوان و حسن احمدی کارشناس ادبیات کودک و نوجوان

۱ سال پیش