استفاده از ICT در مدیریت سازمان

1,086
احمدرضا نخجوانی - سخنرانی در مشهد برای مدیران استان خراسان رضوی در این سخنرانی، توصیه هایی برای مدیریت سازمان با کمک ابزارهای ICT ارایه گردیده است.
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel