تقدیر از پروفسور عباس بازرگان؛ در مراسم #جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی

271
تقدیر ویژه از آقای پروفسور عباس بازرگان به دلیل انجام امور تحقیق و پژوهش در حوزه بهره مندی از فناوری های نوین در امر یاددهی یادگیری به ویژه تأسیس کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران و تربیت دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز، در مراسم #نخستین_جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی که توسط #کرسی_آموزش_و_یادگیری_الکترونیکی_یونسکو_در_ایران برگزار شد. (@ucet_ir) (http://www.ucet.ir) (info@ucet.ir)
pixel