کلیپ شب جمعه | کربلا کربلا ما داریم می آییم...

3,919
کلیپ تصویری | صحرا به صحرا، کوه به کوه، داریم نم نم می رویم... پشت سر هم، دم به دم، آدم به آدم... کربلا کربلا ما داریم می آییم...
pixel